Selecteer een pagina

Compliment of feedback

Bij Elan Thuiszorg doen wij er alles aan om u de best mogelijke zorg te bieden. Onze zorgverleners werken op een professionele manier volgens de wettelijke richtlijnen én altijd met een persoonlijke aanpak. Om te monitoren of onze dienstverlening voldoet aan de kwaliteitseisen die wij aan onszelf stellen, horen wij het graag als u ons wilt complimenteren met de geleverde zorg. Ook als u een tip heeft hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren, vernemen wij dat graag. U kunt complimenten en tips doorgeven via het feedbackformulier.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat u niet (geheel) tevreden bent over de geleverde zorg. Het verdient aanbeveling om een klacht direct te bespreken en op te lossen met de betreffende zorgverlener(s). In het geval dat u er samen niet uitkomt, kunt u uw klacht eveneens doorgeven via het feedbackformulier in de zorgmap. Wij nemen uw klacht in behandeling en proberen samen met u en de betrokken zorgverlener(s) tot een oplossing te komen.

Verstuurt u uw compliment, tip of klacht liever per e-mail? Dan kunt u mailen naar: feedback@elan-thuiszorg.nl

 

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Elan Thuiszorg probeert zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden.

U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Klik hier voor meer informatie over het Klachtenloket.

 

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan.

Klik hier voor meer informatie over de Geschillencommissie.

zelfstandig – autonoom – zorg op maat

luisterend met persoonlijke aandacht